دسته بندی
گلیم
درباره این کار

نام طرح : 179

نوی بافت : شونهر

شانه : 320

تراکم : 800

توضیحات: این طرح دارای رول می باشد.