دسته بندی
گلیم
درباره این کار

نام طرح : 183

نوی بافت : شونهر

شانه : 320

تراکم : 800

 

توضیحات: این طرح دارای رول می باشد.