دسته بندی
گلیم
درباره این کار

نام طرح : 153

نوی بافت : شونهر

شانه : 320

تراکم : 800

 

توضیحات : این طرح دارای رول می باشد.