دسته بندی
700شانه
درباره این کار

نام طرح : گلریز

نوع بافت : شونهر

شانه : 700

تراکم : 2550

رنگ زمینه : سرمه ای

سایز : 4*3 – 3.5*2.5 – 3*2 – 2.25*1.5 – 1.5*1 – 2*1 – 3*1 – 4*1