درباره این کار

نام طرح : هلما

نوع بافت : شونهر

شانه : 700

تراکم : 2550

رنگ زمینه : سرمه ای

دسته بندی
700شانه