دسته بندی
سیلک
درباره این کار

نام طرح : لوتوس

نوع بافت : شونهر

شانه : 700

رنگ حاشیه : آبی