دسته بندی
سیلک
درباره این کار

نام طرح : لوتوس

نوع بافت : شونهر

تراکم : 2100

شانه : 700

رنگ حاشیه : نسکافه ای