دسته بندی
سیلک
درباره این کار

نام طرح : فرنوش

نوع بافت : شونهر

شانه : 700

رنگ زمینه :کرم