دسته بندی
سیلک
درباره این کار

نام طرح : شکوفه

نوع بافت : شونهر

شانه : 700