تاريخ
دسته بندی
سیلک
درباره این کار

ام طرح : آناهیتا آبی

نوع بافت : شونهر

شانه : 700