دسته بندی
سیلک
درباره این کار

نام طرح : سیلک

نوع بافت : شونهر

شانه : 700

رنگ حاشیه : نسکافه ای