تاريخ
دسته بندی
700شانه
درباره این کار

نام طرح : آریا

نوع بافت : شونهر

شانه : 700

تراکم : 2550

رنگ زمینه : سرمه ای